Powszechna Akcja Sterylizacji !

 

sterylizacja_zwierzat_1

steryzlizacja_zwierzat_2